18.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΗΡΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΓΟΑ


9569 αναγνώστες
Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2008
22:25

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007

Χθες, έγιναν εδώ στην αίθουσα διάφορες ερωτήσεις σχετικά με ένα θέμα που αφορούσε προσλήψεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Με αφορμή αυτές τις ερωτήσεις, που απαντήθηκαν χθες βεβαίως από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Ρουσόπουλο, θα ήθελα σήμερα να κάνω για το ίδιο θέμα μια συνολική και πιο αναλυτική ενημέρωση: Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί εφαρμογή του νόμου 3342/2005 για τη διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης και συγκεκριμένα, το άρθρο 32 του εν λόγω νόμου. Βασικός λόγος της διατήρησης της πρώην Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων είναι η διατήρηση προσωπικού και τεχνογνωσίας συγκεντρωμένων εντός μίας οργανικής μονάδας του Δημοσίου, ώστε να μη διασπαρθεί το ολυμπιακό κεκτημένο. Σύμφωνα με τη νομοθετική εξουσιοδότηση, εκδόθηκε η υπ` αριθμόν ΥΠ.ΠΟ./Γ.Γ.Ο.Α./93 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και τη διαδικασία επιλογής. Κατά των όρων της προκήρυξης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, αν και η συμμετοχή ανήλθε σε 14.356 υποψηφίους. Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο τεύχος δημοσιεύσεων του ΑΣΕΠ, ΦΕΚ αριθμός 3 με ημερομηνία 19/01/2007. Επίσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης, στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και ήταν διαθέσιμη σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας. Επίσης, προβλέπεται η αποστολή του πρακτικού των επιτροπών αξιολόγησης στο ΑΣΕΠ και αυτή ακριβώς είναι η φράση που περιέρχεται και στο σχετικό νόμο. Επιλέχθηκε ως ειδική εμπειρία η σχέση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης. Επομένως, αυτή προσμετράτο από τον Ιούνιο του 2005 και εντεύθεν. Ως γενική εμπειρία επιλέχθηκε η σχέση εργασίας οπουδήποτε και αν αποκτήθηκε στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Στο παρελθόν, σε αντίστοιχο διαγωνισμό του έτους 2004, για την πλήρωση 798 θέσεων αορίστου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, δόθηκε προσαύξηση εμπειρίας κατά 40% για δέκα χρόνια από το 1994 και εντεύθεν. Επίσης, στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων, στην ίδια δηλαδή Γενική Γραμματεία --η οποία απλώς μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετονομάστηκε-- στις 22/11/2003 προκηρύχθηκαν 35 θέσεις αορίστου χρόνου με προσαύξηση εμπειρίας 100% για επτά χρόνια από το 1997 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης. Περαιτέρω στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την ίδια εποχή, προκηρύχθηκαν 252 θέσεις αορίστου χρόνου με προσαύξηση εμπειρίας έως 120% για επτά χρόνια, από το 1997 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης. Στις δύο δε τελευταίες περιπτώσεις αγνοήθηκε η εμπειρία που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Και στους τρεις διαγωνισμούς προβλέπεται --και αυτό σας το λέω σε εισαγωγικά, είναι η ακριβής διατύπωση του νόμου--«αποστολή του πρακτικού των επιτροπών αξιολόγησης στο ΑΣΕΠ». Αυτό αναφέρεται στους νόμους 3312/2003 και 2947/2001. Όλα τα ανωτέρω συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο Κοινοβούλιο για το νόμο 3342. Δόθηκαν απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις και μια επερώτηση κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όλα τα κριτήρια που περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001 που ρυθμίζει τις προσλήψεις, μέσω ΑΣΕΠ. Όταν επελέγη η συγκεκριμένη ρύθμιση ελήφθησαν υπόψη τα διδάγματα της διοικητικής εμπειρίας, η νομοθεσία του ΑΣΕΠ περί προσλήψεων στο Δημόσιο και η Συνταγματική Αναθεώρηση. Επίσης, δεν επιβαρύνθηκε το Δημόσιο με σύσταση νέων θέσεων αορίστου χρόνου, όπως στους άλλους τρεις διαγωνισμούς που προηγήθηκαν, αλλά μειώθηκαν οι υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του διαγωνισμού δεν θα υπερβεί τους 12 μήνες, κατά τη στιγμή την οποία η συνήθης διαδικασία, όπως ξέρετε είναι πολύ χρονοβόρος, του ΑΣΕΠ, οδηγεί σε πολυετή αναμονή τους υποψηφίους και σε αδυναμία ποιοτικής λειτουργίας το Δημόσιο. Και όλα αυτά –-και το τονίζω αυτό-- χωρίς να παραβλέπεται ο ρόλος του ΑΣΕΠ, στον οποίο επαφίεται, όπως προβλέπει ο νόμος, η τήρηση της διαφάνειας και της νομιμότητας, επαναλαμβάνω, και κατά το νόμο και σύμφωνα με την προκήρυξη.

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
22 ψήφοι

 Εκτύπωση

Σχετικά με το blog
Είμαστε 18.000 οι νέοι άνθρωποι που λάβαμε μέρος στο διαγωνισμό της ΓΓΟΑ (τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης).
Πιστέψαμε σε αυτά που επίσημα και αναλυτικά μας είπε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ:
http://diagonismosggoa.blogspot.com/
Σας παρακαλούμε σχολιάστε όσο και όπου μπορείτε αυτές τις δηλώσεις. Δεν ζητάμε διορισμό.
Ζητάμε να σταματήσει η ομηρία.
Ας πάρουν μια απόφαση. Εμείς το μόνο
που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβάλλουμε το
θέμα μας παντού. Όπου μπορούμε.

Σας Ευχαριστούμε Θερμά.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις